Erfaring og bakgrunn

Strand & Lund er et nytt byrå med oppstart i januar 2015, men vi som jobber her har mange års erfaring fra reklamebransjen og har jobbet med mange store og små norske annonsører de siste 20 årene.

Anette Lund og Morten Strand Hauge har siden 2006 jobbet sammen i reklamebyrået Hei!. Som designer og programmerer har vi i hatt et tett samarbeid om digitale prosjekter. Vi har begge fulgt prosessen fra strukturering og planlegging av nettløsninger, til gjennomføring av design, innholdsproduksjon og ikke minst oppfølging med kunden. Som et team bestående av en kreatør og en utvikler kan vi oppdage evt. tekniske eller kommunikasjonsmessige utfordringer med en gang de dukker opp, og kan vi finne gode løsninger tidlig i prosessen før alt er «banket» på planleggingsbordet.

Vi liker å ha et tett samarbeid med kundene våre underveis, slik at både vi og kundene føler eierskap til sluttproduktet!


Strand & Lund

AS etablert januar 2015 av Morten Strand Hauge (styreleder) og Anette Lund (daglig leder). Med oss i styret har vi også Kristina Skjauff, tidligere kollega, designer bosatt i London.


Kort om vår bakgrunn

Anette Lund hadde sin første jobb i bransjen høsten 1994 og jobbet da som mac´er og reproarbeider i Grønli Gruppen as, før hun startet i Strand & Lund i 1996. Hun har siden fulgt dette byrået gjennom navn– og eierendringer fra SLB til Hei!. Hun jobbet som AD-ass de første årene i Strand & Lund, før hun i 1998 strøk -ass fra tittelen og ble AD i team med tekstforfatter Ole Petter Haraldsen. Hun jobbet den gang med kunder som Telenor, BAMA, Kavli, Gjensidige NOR, Manpower og Total.

I 2000 begynte hun å jobbe i avdelingen for digitale medier, SLB Interactive. Her jobbet hun mye med design, illustrasjon og flashing for kunder som NSB, MAXBO, Domstolene, Compaq og BBS. Hun jobbet i SLB Interactive til avdelingen legges ned i 2002, en liten stund etter at Hei! er etablert, deretter gikk hun tilbake til stillingen som AD i byrået. Her har hun jobbet frem til desember 2014, de siste årene med kunder som NITO, Aberdeen, Vestfoldmuseene, Foss & Co Eiendomsmegling, Eiendomsverdi og TOOLS.

Morten Strand Hauge tegnet kretskort på slutten av 90 tallet og begynte å jobbe i bransjen i år 2000. Begynte da som utvikler i Grafisk Consults webavdeling Webmanager. Ble etterhvert ansatt i hovedbyrået som i 2001 skiftet navn til April Reklamebyrå. Jobbet da som grafisk designer og utvikler og jobbet med kunder som ICA, IBM, Triumph, Diplom-IS, Egmont og Savo. Begynte som utvikler i Hei! Reklamebyrå i 2006 og jobbet stort sett med alle byråets kunder.