FINN.no Nybygg

FINN.no Nybygg

Nettside som forklarer annonsenyheten Kommer for salg, rettet mot eiendomsmeglere og utbyggere.


Kunde:
FINN

Team:
Anette Lund
Morten Strand Hauge

Ansvarlig hos kunde:
Kristine Volpe

nybygg.finn.no/kommerforsalg/