Fintech Guiden, IKT Norge

Fra 2018 kom det nye regler for etablering av finansielle selskaper i Norge. Vi utarbeidet Fintechguiden for IKT Norge og advokatbyrået Selmer DA.

Kunde:
IKT Norge

Team
Morten Strand Hauge
Anette Lund

Ansvarlig hos kunde
Liv Freihow