Hvalfangstarkiver på nett

hvalfangstarkiver_strandlund

Fra landstasjonen Grytviken på Sør Georgia

Foto: Theodor Andersson /Hvalfangstarkiver.no

Nettstedet tar utgangspunkt i de seks dokumentene som representerer Vestfoldmuseenes over 450 hyllemeter med hvalfangstarkiver på listen over Norges dokumentarv. Disse seks kan ses som en slags monumenter over den moderne kommersielle hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne.

Sammen med kunden arbeidet vi oss gjennom hvilken struktur og innholdspresentasjon som var vesentlig og riktig for dette prosjektet. Det var et møysommelig stykke arbeid som Vestfoldmuseene skulle digitalisere og katalogisere! Nettsiden tilgjengeliggjør en stor mengde foto, brev og dagbøker for alle som er interessert i hvalfangstens historie.

 

Hvalfangstarkiver_nettsider