Nettside for TOOLS

TOOLS_nett

TOOLS_nett

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. TOOLS kunder jobber primært innen industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning.

Hei! vant høsten 2013 byråkonkurransen om å bli TOOLS nye samarbeidspartner. Ved siden av behovet for generell markedsføring, var det viktig å få på plass nye nettsider ganske raskt. Nettsiden de hadde opplevdes lite dynamisk, de var vanskelig å oppdatere og innholdet så lite fristende ut. Det lå mye foreldet informasjon der og de ønsket en total opprydding.

Etter en strategisk prosess med TOOLS kom Hei! frem til en struktur og innholdsoversikt som utgangspunkt for implementering av de nye nettsidene. Sidene er laget i wordpress med de tilpasninger som var nødvendig for TOOLS.

TOOLS_nettside