Nettsider for TONO

TONO_nett

TONO_nett

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører de disse midlene videre til rettighetshaverne i fremførte verk. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Da TONO skulle fornye nettsidene sine i 2014 var det viktig å strukturere siden slik at den kommuniserte med de to ulike målgruppene, nemlig Rettighetshaverne (medlemmer og skapere av musikk) og Kundene (alle de som tilgjengeliggjør offentlig fremføring av musikk, alt fra rosabloggeren til kringskastning nasjonalt).

TONOs nettsider inneholder mye info på åpne sider, og noe lukket visning kun for registrerte medlemmer. Administrasjonen er løftet frem og er mer synlig slik at kunder enkelt skal finne frem til riktige kontaktpersoner dersom de har spørsmål. Siden inneholder også mange skjemaer for direkte registrering innenfor de ulike kategoriere musikkbruk.

Fra 2014 til >>>
Vi lagde den første nettjusteringen i 2014, da vi fortsatt jobbet i Hei!
Siden har vi gjort revideringer og justeringer i takt med tiden flere ganger, sist i oktober 2018.


2017-versjonen:

2014-versjon

TONO