Refresh SkiKommune.no

Ski kommune vil i 2020 slås sammen med Oppegård kommune til den nye store Nordre Follo Kommune.
Men i mellomtiden trengte de en refresh på sidene sine. Uten strukturelle endringer og med lavt budsjett har vi skinnet om de gamle siden til en litt mer moderne look.

Kunde:
Ski Kommune

Team
Anette Lund
Morten Strand Hauge

Programmering
Prokom,
v/Eivind Riiser og June Skadal

Ansvarlig hos kunde
Maria Andersen