Strand & Lund – versjon 2.0

StrandLund anno 1996

Navnet Strand & Lund lyder sikkert kjent for de som har levd i reklamebransjen en stund! Byrået hadde sin storhetsperiode på 80– og 90-tallet, startet i Bygdø Allé av Ole Gunnar Strand og Harald Schjelderup-Lund. Med sine ansatte var de stadig premiert i alt fra Gullblyanten til Cannes. Og hvem husker ikke GB-iskremen som ble dyttet tilbake over svenskegrensen? Det var kreative krefter i Strand & Lund som sto bak Diplom Is’ fløtekampanje den gang!

Strand & Lund skiftet navn i 1997 etter at Ole Gunnar Strand sluttet. Byrået fikk flere eiere, flyttet til Aker Brygge og ble så kjent som SLB; Schjelderup-Lund, Bendixen & Partners.

Så, er vi da litt frekke som børster støv av et gammelt bransjenavn?
Vel, vi har begge relasjoner til det gamle byrået; Morten er nevø av Ole Gunnar og trasket stadig sine ungdomssko innom byrået på 90-tallet. Anette startet i Strand & Lund i 1996 og var med på navneskiftet og omlegging i 1997. Vi har begge positive og gledelige minner fra dette byrået! Og når vi nå skulle starte byrå sammen synes vi begge det var morsomt at nettopp våre navn sammenfalt med dette gamle byrå-navnet!

Det er derfor med ydmykhet vi tråkker i tidligere kollegaer og venners premierte fotspor, og håper vi selv kan få en like fin premiehylle som Strand & Lund har hatt!


Ole Gunnar Strand lever dessverre ikke lenger, men Harald Schjelderup-Lund har gitt oss vår velsignelse til å bruke firmanavnet igjen.


polaroider

90-tallets Snap´s, fra 90-tallets Strand & Lund!